เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ Archive

BAL121 : เครื่องชั่งดิจิตอล ตาชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ เครื่องชั่งระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องชั่ง 30 kg ละเอียด 1 g ขนาด 218*260mm CST รุ่น CDR-30

BAL120 : เครื่องชั่งดิจิตอล ตาชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ เครื่องชั่งระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องชั่ง 15 kg ละเอียด 1 g ขนาด 218*260mm CST รุ่น CDR-15

BAL107 : เครื่องชั่งดิจิตอล ตาชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ เครื่องชั่งระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องชั่ง 3 kg ละเอียด 0.1 g ขนาด 218*260mm CST รุ่น CDR-3

BAL132 เครื่องชั่ง เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล 5000g ค่าละเอียด 1g จานสแตนเลส 145x145mm CST รุ่น FEJ-5000A

BAL131 เครื่องชั่ง เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล 1500g ค่าละเอียด 0.1g จานสแตนเลส 145x145mm CST รุ่น FEJ-1500A

BAL130 เครื่องชั่ง เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล 600g ค่าละเอียด 0.1g จานสแตนเลส 145x145mm CST รุ่น FEJ-600A

BAL128 เครื่องชั่ง ดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ พิกัด 16kg ตวามละเอียด1g ถาดชั่ง174x230mm Precision Balance

BAL127 เครื่องชั่ง ดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ พิกัด20kg ตวามละเอียด1g ถาดชั่ง194x203mm Precision Balance