เครื่องชั่งดิจิตอล แบบแขวน Archive

BSH019 เครื่องชั่งแขวน เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งแขวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมรีโมทคอนโทรล 10000kg ละเอียด 5 kg HANGING SCALE OCS-XZ 10000kg 5kg

BSH018 เครื่องชั่งแขวน เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งแขวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3000kg ละเอียด 1 kg HANGING SCALE OCS-XZ 3000kg 1kg

BSH007 เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งแบบแขวน เครื่องชั่งน้ำหนัก20 kg เกรด A

BSH028 เครื่องชั่งแขวน เครื่องชั่งแบบแขวนดิจิตอล 300kg ความละเอียด 100g Electronic Digital Hook Hanging Crane Scale Industrial Weighing Scales

BSH027 เครื่องชั่งแขวนสำหรับงานอุตสาหกรรม เครื่องชั่งแบบแขวนดิจิตอล Weigh Scale 300 KG / 600 LBS ความละเอียด 100g Digital Hanging Scale SF-912 Industrial Crane Scale

BSH026 เครื่องชั่งแขวน เครื่องชั่งกระเป๋าเดินทาง เครื่องชั่งตกปลา 20kg/5g LCD Display Digital Hanging Scales Electronic Luggage Weight Fish Hook Scale

BSH023 เครื่องชั่งแขวน เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งแขวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมรีโมทคอนโทรล 30t ละเอียด 10kg OCS-XZ-KAE 30t 10kg

BSH020 เครื่องชั่งแขวน เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งแขวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 15000kg ละเอียด 5 kg HANGING SCALE OCS-XZ 15000kg 5kg