เครื่องชั่งดิจิตอล ความละเอียดสูง Archive

HSD024 เครื่อง ชั่งละเอียดสูง 620g/0.001g มีตู้ครอบ จานสแตนเลส 120mm เครื่องชั่งน้ำหนัก 620g ความละเอียด0.001g ADAM NBL623e Nimbus Precision Balance

HSD023 เครื่อง ชั่งละเอียดสูง 420g/0.001g มีตู้ครอบ จานสแตนเลส 120mm เครื่องชั่งน้ำหนัก 420g ความละเอียด0.001g ADAM NBL423e Nimbus Precision Balance

HSD013 : เครื่องชั่งแบบละเอียด 3 ตำแหน่ง เครื่องชั่งความละเอียดสูง WANT Multi-Point Calibration Precision Scale Weigh320g ความละเอียด0.001g พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

HSD015 เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 3 ตำแหน่ง เครื่องชั่งละเอียดสูง เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง 750 g ละเอียด 0.001 g Digital Precision Balance ADAM PGW753i 750g 0.001g

HSD014 เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 3 ตำแหน่ง เครื่องชั่งละเอียดสูง เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง 450 g ละเอียด 0.001 g Digital Precision Balance ADAM PGW453i 450g 0.001g

HSD011 เครื่องชั่งแบบละเอียด 3 ตำแหน่ง เครื่องชั่งความละเอียดสูง WANT Multi-Point Calibration Precision Scale Weigh200g ความละเอียด0.001g พร้อมอุปกรณ์ครอบชุด

HSD007 : เครื่องชั่งแบบละเอียด 2 ตำแหน่ง เครื่องชั่งความละเอียดสูง WANT Multi-Point Calibration Precision Scale Weigh 3200g ความละเอียด0.01g พร้อมอุปกรณ์ครอบชุด

HSD006 : เครื่องชั่งแบบละเอียด 2 ตำแหน่ง เครื่องชั่งความละเอียดสูง WANT Multi-Point Calibration Precision Scale Weigh2200g ความละเอียด 0.01g พร้อมอุปกรณ์ครอบชุด