เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ Archive

BAL441 เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งโต๊ะราคาถูก Electrical platform scale LSA-TCS-30 ขนาด30kg ความละเอียด5g แท่นขนาด 260x320mm พร้อมหน้าจอ XK3119L-B

BAL440 เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งโต๊ะราคาถูก Electrical platform scale LSA-TCS-15 ขนาด15kg ความละเอียด2g แท่นขนาด 260x320mm พร้อมหน้าจอ XK3119L-B

BAL121 : เครื่องชั่งดิจิตอล ตาชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ เครื่องชั่งระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องชั่ง 30 kg ละเอียด 1 g ขนาด 218*260mm CST รุ่น CDR-30

BAL120 : เครื่องชั่งดิจิตอล ตาชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ เครื่องชั่งระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องชั่ง 15 kg ละเอียด 1 g ขนาด 218*260mm CST รุ่น CDR-15

BAL107 : เครื่องชั่งดิจิตอล ตาชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ เครื่องชั่งระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องชั่ง 3 kg ละเอียด 0.1 g ขนาด 218*260mm CST รุ่น CDR-3

BAL132 เครื่องชั่ง เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล 5000g ค่าละเอียด 1g จานสแตนเลส 145x145mm CST รุ่น FEJ-5000A

BAL131 เครื่องชั่ง เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล 1500g ค่าละเอียด 0.1g จานสแตนเลส 145x145mm CST รุ่น FEJ-1500A

BAL130 เครื่องชั่ง เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล 600g ค่าละเอียด 0.1g จานสแตนเลส 145x145mm CST รุ่น FEJ-600A