เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดเล็ก Archive

BAL206 เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น600kg ความละเอียด0.05kg แท่นขนาด 600×800 mm. รุ่น KEWE 600kg

BAL205 เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น300kg ความละเอียด0.02kg แท่นขนาด 500 x 600 mm. รุ่น KEWE 300kg

BAL196 เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น150kg ความละเอียด0.01kg แท่นขนาด 400 x 500 mm. รุ่นEEKW 150kg

BAL351 เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น100kg ความละเอียด10g แท่นขนาด400*500 mm รุ่น T7E-EA4050 (เพิ่มเงิน xxx บาท สำหรับการตรวจรับรองเครื่องชั่ง)

BAL350 เครื่องชั่งดิจิตอล Digital scale เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น30kg ความละเอียด5g แท่นขนาด300*400mm รุ่น T7E-EA3040 (เพิ่มเงิน xxx บาท สำหรับการตรวจรับรองเครื่องชั่ง)

BAL336 เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น150kg ความละเอียด10g แท่นขนาด400*500 mm รุ่นA12-EA4050

BAL322 เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ตาชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งพื้น 30kg ความละเอียด 5 g A12 platform scale A12-EA แท่นขนาด300*400mm

BAL356 เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น1000kg ความละเอียด100g แท่นขนาด800*800 mm รุ่น T7E-PB8080