เครื่องชั่งตั้งพื้น 2ตัน Archive

FSD116 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งแบบวางพื้น เครื่องชั่งตั้งพื้นดิจิตอล A12-FM1212-2T Digital Scale Floor scale 2000Kg /200g

FSD030 เครื่อง ชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่ KW Series platform Scales 2000Kg ความละเอียด 200g ฐานเหล็กครอบเหล็กลาย แท่นขนาด 120×120 cm NAGATA รุ่น KW-FM-1212

FSD033 เครื่อง ชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่ SW Series platform Scales 2000Kg ความละเอียด 200g ฐานเหล็กครอบเหล็กลาย แท่นขนาด 120×120 cm NAGATA รุ่น SW-FM-1212

FSD124 เครื่อง ชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบวางพื้น 2000kg ความละเอียด200g แท่นขนาด1200*1200 mm รุ่น T7E-FW-1212-3T

FSD119 เครื่อง ชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบวางพื้น 2000kg ความละเอียด200g

FSD024 เครื่อง ชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบวางพื้น 2000kg ความละเอียด200g แท่นขนาด1200*1200 mm รุ่น T7E-FW-1212-3T (มีแผ่นเหล็กใต้ Loadcell ป้องกันหนูเข้าไปในแท่น)

FSD019 เครื่อง ชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบวางพื้น 2000kg ความละเอียด200g แท่นขนาด1200*1200 mm รุ่น A12-FW-1212-3T (มีแผ่นเหล็กใต้ Loadcell ป้องกันหนูเข้าไปในแท่น)

FSD016 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งแบบวางพื้น เครื่องชั่งตั้งพื้นดิจิตอล A12-FM1010-2T Digital Scale Floor scale 2000Kg /200g