เครื่องชั่งตั้งพื้น 3ตัน Archive

FSD110 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งแบบวางพื้น เครื่องชั่งขนาดใหญ่ T7E-ECS-B-1515-3T Digital Scale Floor scale 3000Kg /500g

FSD111 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งแบบวางพื้น เครื่องชั่งขนาดใหญ่ T7E-ECS-B-1212-3T Digital Scale Floor scale 3000Kg /500g

FSD113 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งแบบวางพื้น เครื่องชั่งขนาดใหญ่ T7E-ECS-B-1010-3T Digital Scale Floor scale 3000Kg /500g

FSD127 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบวางพื้น 3000kg ความละเอียด500g แท่นขนาด2000*2000 mm รุ่น T7E-FW-2020-3T (มีแผ่นเหล็กใต้ Loadcell ป้องกันหนูเข้าไปในแท่น)

FSD122 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบวางพื้น 3000kg ความละเอียด500g แท่นขนาด2000*2000 mm รุ่น A12-FW-2020-3T (มีแผ่นเหล็กใต้ Loadcell ป้องกันหนูเข้าไปในแท่น)

FSD121 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบวางพื้น 3000kg ความละเอียด500g แท่นขนาด1500*2000 mm รุ่น A12-FW-1520-3T (มีแผ่นเหล็กใต้ Loadcell ป้องกันหนูเข้าไปในแท่น)

FSD126 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบวางพื้น 3000kg ความละเอียด500g แท่นขนาด1500*2000 mm รุ่น T7E-FW-1520-3T (มีแผ่นเหล็กใต้ Loadcell ป้องกันหนูเข้าไปในแท่น)

FSD106 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งแบบวางพื้น เครื่องชั่งขนาดใหญ่ T7E-FM1515-3T Digital Scale Floor scale 3000Kg /500g