เครื่องชั่งตั้งพื้น 5 ตัน Archive

FSD105 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งแบบวางพื้น เครื่องชั่งขนาดใหญ่ T7E-ECS-B-1515-3T Digital Scale Floor scale 5000Kg /500g

FSD112 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งแบบวางพื้น เครื่องชั่งขนาดใหญ่ T7E-ECS-B-1212-3T Digital Scale Floor scale 5000Kg /500g

FSD114 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งแบบวางพื้น เครื่องชั่งขนาดใหญ่ T7E-ECS-B-1010-5T Digital Scale Floor scale 5000Kg /500g