เครื่องชั่งพื้นทางลาด Archive

DSL024 เครื่องชั่งพร้อมพื้นทางลาด แท่นชั่งสแตนเลส จอแสดงผลT7E เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่ 3,000kg ความละเอียด 300g platform scale with lead slope T7EFSS1212

DSL022 เครื่องชั่งพร้อมพื้นทางลาด แท่นชั่งสแตนเลส จอแสดงผลT7E เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่ 2,000kg ความละเอียด 200g platform scale with lead slope T7EFSS1212

DSL020 เครื่องชั่งพร้อมพื้นทางลาด แท่นชั่งสแตนเลส จอแสดงผลT7E เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่ 1,000kg ความละเอียด 100g platform scale with lead slope T7EFSS1212

DSL018 เครื่องชั่งพร้อมพื้นทางลาด แท่นชั่งสแตนเลส จอแสดงผลBW เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่ 3,000kg ความละเอียด 300g platform scale with lead slope BWFSS1212

DSL016 เครื่องชั่งพร้อมพื้นทางลาด แท่นชั่งสแตนเลส จอแสดงผลBW เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่ 2,000kg ความละเอียด 200g platform scale with lead slope BWFSS1212

DSL014 เครื่องชั่งพร้อมพื้นทางลาด แท่นชั่งสแตนเลส จอแสดงผลBW เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่ 1,000kg ความละเอียด 100g platform scale with lead slope BWFSS1212

DSL012 เครื่องชั่งพร้อมพื้นทางลาด แท่นชั่งเหล็ก จอแสดงผลBW เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่ 3,000kg ความละเอียด 300g platform scale with lead slope BWFM1212

DSL010 เครื่องชั่งพร้อมพื้นทางลาด แท่นชั่งเหล็ก จอแสดงผลBW เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่ 2,000kg ความละเอียด 200g platform scale with lead slope BWFM1212