เครื่องชั่งอาหาร Archive

KBS006 เครื่องชั่งสูตรอาหาร ระบบดิจิตอล 500g ความละเอียด 0.1g NS-S3 Spoon scale ชั่งของเหลวได้ หน่วยเป็น g,oz Digital Food scale 500g

KBS002 เครื่องชั่งสูตรอาหาร ระบบดิจิตอล 3000g ความละเอียด3ช่วง 0.1g/0.5g/1g TANITA KD-321 ชั่งของเหลวได้ หน่วยเป็น ml,fl,oz Digital Food scale 3000g สินค้าจากญี่ปุ่น

KBS001 : เครื่องชั่งตวงอาหาร ช้อนตวงดิจิตอล เครื่องชั่งตวงดิจิตอล เครื่องชั่ง 300g ความละเอียด 0.1g Digital Food scale, kitchen balance scale

BAL064 : เครื่องชั่งราคาถูก เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งอาหาร 5000g ความละเอียด1g

BAL091 เครื่องชั่งดิจิตอล 7Kg ความละเอียด 1g Digital Mini Kitchen Scale WH-B09L

WBS001 เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งกันน้ำ เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง1500g ความละเอียด0.5g Waterproof Digital Scale New 1500g/0.5G

WBS002 เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งกันน้ำ เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง3000g ความละเอียด1g Waterproof Digital Scale New 3000g/1g

WBS003 เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งกันน้ำ เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง6000g ความละเอียด2g Waterproof Digital Scale New 6000g