เครื่องชั่งดิจิตอล แบบพกพา Archive

BAL090 : เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง 1000g ความละเอียด 0.1 New Design! 6in1 (Mini Digital Scale, Calculator, Clock, Thermometer, LCD, Weighing)

BAL089 : เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง 500g ความละเอียด 0.01 New Design! 6in1 (Mini Digital Scale, Calculator, Clock, Thermometer, LCD, Weighing)

BAL088 : เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง 200g ความละเอียด 0.01 New Design! 6in1 (Mini Digital Scale, Calculator, Clock, Thermometer, LCD, Weighing)

BAL001 : เครื่องชั่งดิจิตอล นับจำนวน เครื่องชั่ง 100g ความละเอียด 0.01 New Design! จากโรงงาน เกรด A

BAL076 : เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง 500g ความละเอียด 0.01g

BAL077 : เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องคิดเลข 200g/0.01 Grade B

BAL075 : เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง 1000g ความละเอียด 0.1g (ขนาดเท่าซองบุหรี่มาโบโร่แดง ราคาพิเศษ)

BAL074 : เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง 100g ความละเอียด 0.01g (ขนาดเท่าซองบุหรี่มาโบโร่แดง ราคาพิเศษ)