อะไหล่เครื่องชั่ง Archive

LCS016 โหลดเซลล์ เครื่องชั่ง HX711 Weighing Sensor A/D Module Pressure Sensor Dual-Channel 24 Bit Precision

LCS005 อะไหล่เครื่องชั่ง หน้าจอเครื่องชั่ง LCD for platform scale สำหรับเครื่องชั่งดิจิตอลขนาด60Kg 100Kg 150Kg 300Kg 600Kg 1000Kg ราคาพิเศษ

LCS012 แบตเตอรี่อะไหล่เครื่องชั่ง แบตหน้าจอเครื่องชั่ง แบตเตอรีแบบแห้ง YUEDA HF 6V 4.0Ah

LCS010 อะไหล่เครื่องชั่ง โหลดเซลล์ Load cell for platform scale 750Kg สำหรับเครื่องชั่งดิจิตอลขนาด750Kg ราคาพิเศษ

LCS004 อะไหล่เครื่องชั่ง Load cell for platform scale 1000Kg สำหรับเครื่องชั่งดิจิตอลขนาด1000Kg ราคาพิเศษ

LCS003 อะไหล่เครื่องชั่ง Load cell for platform scale 500Kg สำหรับเครื่องชั่งดิจิตอลขนาด500Kg ราคาพิเศษ

LCS002 อะไหล่เครื่องชั่ง Load cell for platform scale 200Kg สำหรับเครื่องชั่งดิจิตอลขนาด200Kg ราคาพิเศษ

LCS001 อะไหล่เครื่องชั่ง Load cell for platform scale 100Kg สำหรับเครื่องชั่งดิจิตอลขนาด100Kg ราคาพิเศษ