เครื่องชั่งดิจิตอล ZAPPER ( A12 ) Archive

BAL141เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น300kg ความละเอียด50g แท่นขนาด600*800 mm รุ่น A12-LB6080

BAL138 เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น300kg ความละเอียด50g แท่นขนาด500*600 mm รุ่นA12-EA5060

BAL139 เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น300kg ความละเอียด50g แท่นขนาด600*700 mm รุ่นA12-PB6070

BAL124 เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น100kg ความละเอียด10g แท่นขนาด400*500 mm รุ่นA12-EA4050

BAL142เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น500kg ความละเอียด50g แท่นขนาด600*800 mm รุ่น A12-LB6080

BAL140 เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น500kg ความละเอียด50g แท่นขนาด600*700 mm รุ่น A12-PB6070

BAL137 เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น150kg ความละเอียด10g แท่นขนาด500*600 mm รุ่นA12-EA5060

BAL136 เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น150kg ความละเอียด10g แท่นขนาด400*500 mm รุ่นA12-EA4050


primark