เครื่องชั่งดิจิตอล ZEPPER ( T7E ) Archive

BAL257 เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น1000kg ความละเอียด100g แท่นขนาด1000*1000 mm รุ่น T7E-PB1010

BAL251 เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น100kg ความละเอียด10g แท่นขนาด400*500 mm รุ่น T7E-EA4050

BAL221 เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น60kg ความละเอียด10g แท่นขนาด400*500 mm Digital scale รุ่น T7E-EA4050

BAL250 เครื่องชั่งดิจิตอล Digital scale เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น30kg ความละเอียด5g แท่นขนาด300*400mm รุ่น T7E-EA3040

BAL357 เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น1000kg ความละเอียด100g แท่นขนาด1000*1000 mm รุ่น T7E-PB1010

BAL356 เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น1000kg ความละเอียด100g แท่นขนาด800*800 mm รุ่น T7E-PB8080

BAL355 เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น600kg ความละเอียด50g แท่นขนาด800*800 mm รุ่น T7E-PB8080

BAL354 เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น500kg ความละเอียด50g แท่นขนาด800*800 mm รุ่น T7E-PB8080