การใช้งานเครื่องชั่งอย่างถูกวิธี

ตำแหน่งการวางเครื่องชั่ง

ความแม่นยำของค่าน้ำหนักขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเครื่องชั่ง เพื่อให้แน่ใจว่าการชั่งนั้นจะแสดงผลได้ดีที่สุด โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

บนโต๊ะหรือชั้นวาง

โต๊ะหรือชั้นวางนั้นจะต้องไปโค้งงอเมื่อวางเครื่องชั่ง และมีการถ่ายเทแรงสั่นสะเทือนให้น้อยที่สุด

ไม่มีสนามแม่เหล็กหรือไฟฟ้าสถิตย์ในบริเวณนั้น

ทั้งนี้การวางเครื่องชั่งจะต้องมีความเสถียรเพียงพอ ถ้ามีคนพิงโต๊ะหรือวางของบนโต๊ะจะต้องไม่ทำให้การแสดงค่าน้ำหนักเปลี่ยนแปลง ไม่ควรใช้ แผ่นรองใดๆ วางไว้ใต้เครื่องชั่ง เช่น แผ่นรองเขียน

ตำแหน่งที่เหมาะสม ถ้าวางบนโต๊ะคือ วางเครื่องชั่งไว้ ณ ตำแหน่งขาโต๊ะ เนื่องจากตำแหน่งนี้ ถ้ามีแรงสั่นสะเทือนจะกระทบกับค่าน้ำหนักน้อยที่สุด

อุณหภูมิ

พยายามรักษาอุณหภูมิภายในห้องให้คงที่มากที่สุด อุณหภูมิจะมีผลต่อค่าน้ำหนัก

ไม่ควรชั่งน้ำหนักใกล้กับหน้าต่าง

ความชื้นสัมพัทธ์

ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ (%RH) ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 45% ถึง 60% ไม่อ่านค่าน้ำหนักถ้ามีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต่ำกว่า 20% และสูงกว่า 80%

แสงสว่าง

ถ้าเป็นไปได้ควรวางเครื่องชั่งให้ห่างจากหน้าต่าง เพราะแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ (ความร้อน) อาจทำให้ค่าน้ำหนักไม่แม่นยำ

ควรวางเครื่องชั่งให้ห่างจากแหล่งกำเนิดแสงว่าง เพื่อหลีกเลี่ยงความร้อน โดยเฉพาะหลอดไฟทังสเตน

กระแสลม

ไม่ควรวางเครื่องชั่งในที่ๆ มีกระแสลมจากเครื่องปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่มีการระบายอากาศ เช่น คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่ในห้องปฏิบัติการ

ไม่ควรวางเครื่องชั่งใกล้กับประตู

หลีกเลี่ยงการวางเครื่องชั่งในบริเวณที่มีคนเดินผ่านไปมา เนื่องจากมีกระแสลมจากการเดินผ่าน

ระนาบของเครื่องชั่ง

เครื่องชั่งรุ่นที่มีตัววัดระดับน้ำ เมื่อวางเครื่องชั่งแล้วควรตรวจสอบฟองอากาศให้อยู่กึ่งกลางของตัววัดระดับน้ำ ถ้าหากฟองอากาศยังไม่อยู่กึ่งกลางให้ปรับระนาบของเครื่องชั่งใหม่ โดยการหมุนที่ฐานตั้งเครื่องชั่งทั้ง 4 ด้านจนได้ระนาบ