การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องชั่ง
เครื่องชั่งที่ใช้จะมีอายุการใช้งานยาวนาน ละค่าที่อ่านได้ถูกต้อง ผู้ใช้ต้องทราบวิธีการใช้อย่างถูกต้องและวิธีการบำรุงรักษาที่เหมาะสม เนื่องจากชิ้นส่วนของเครื่องชั่งมีความละเอียดอ่อนหากใช้งานผิดวิธีอาจทำให้เครื่องเกิดความเสียหายได้ โดยทั่วไปมีวิธีการใช้และบำรุงรักษา ดังนี้
1)เสียบปลั๊กไฟและเปิดเครื่องชั่ง

2)ตรวจสอบลูกน้ำของเครื่องชั่งให้อยู่ตำแหน่งตรงกลาง เพื่อให้เครื่องชั่งอยู่ในแนวตรงกลาง ให้ทำการปรับที่บริเวณขาตั้งจนกระทั่งลูกน้ำมาอยู่ที่ตำแหน่งตรงกลาง ( เมื่อมีการปรับตำแหน่งลูกน้ำ ต้องทำการปรับตั้งเครื่องชั่งด้วยเสมอ )

3)เปิดเครื่องชั่งนานประมาณ 30 นาที ก่อนการใช้งาน

4)ก่อนวางสิ่งของบนจานชั่ง เครื่องชั่งต้องแสดงค่าเป็นศูนย์ ถ้าไม่เป็นศูนย์ให้กดปุ่มแทร์ (Tare) เพื่อปรับให้แสดงค่าศูนย์
5)วางสิ่งของที่จะบริเวณตรงกลางจานชั่ง ไม่ควรใช้มือจับสิ่งของหรือภาชนะเพราะจะทำให้อุณหภูมิของสิ่งของและเครื่องชั่งเปลี่ยนแปลงได้

6)กรณีที่ใช้เครื่องชั่งละเอียด หากมีการหยุดใช้งานนานเกิน 30 นาที ควรวางสิ่งของบนจานชั่งเป็นเวลาสั้นๆแล้ว ยกออก จากนั้นจึงทำการชั่งน้ำหนักจริงได้

7)ไม่ควรชั่งสิ่งของที่มีน้ำหนักเกินขีดความสามารถของเครื่องชั่ง

8)เมื่อใช้งานเสร็จ ถอดปลั๊กไฟออก แล้วทำความสะอาดเครื่องชั่งละบริเวณรอบๆ ด้วยผ้าแห้งที่นุ่ม