เมื่อวันที่ 26/1/2555 ที่ผ่านมา ทางกระทรวงพาณิชย์ ได้เชิญ สมาคมค้าทองคำ
ชมรมร้านทองนนทบุรี และตัวแทนร้านทอง เข้าประชุมพิจารณาร่างประกาศของกระทรวงพาณิชย์
เรื่องที่จะให้ร้านทองทั่วประเทศใช้เครื่องชั่งที่มีทศนิยม 3 ตำแหน่ง
ผมจึงขออนุญาตนำข้อมูลเบื้องต้นมาแจ้งให้ร้านทองทุกร้านรับทราบดั่งต่อไปนี้นะครับว่า

ในที่ประชุมทางกระทรวงพาณิชย์ให้เหตุผลว่า
เนื่องจากราคาทองคำในระยะนี้แพงขึ้นเรื่อยๆ
ทำให้มีเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค
และเครื่องชั่งที่ใช้อยู่ในขณะนี้(ทศนนิยม2ตำแหน่ง)
ไม่สามารถแสดงตัวเลขของน้ำหนักทองที่สมาคมค้าทองคำแจ้งว่า
ทองคำ 1 บาท มีน้ำหนัก 15.244 กรัมได้ จึงเห็นควรให้ร้านทองทั่วประเทศ
เปลี่ยนเครื่องชั่งเป็นแบบทศนิยม 3 ตำแหน่ง เพื่อเป็นการไม่เอาเปรียบผู้บริโภค

ทางสมาคมค้าทองคำ และ ชมรมร้านทองนนทบุรี และตัวแทนร้านทอง
ต่างมีความเห็นแย้งว่าเครื่องชั่งดิจิตอลที่ใช้อยู่ปัจจุบัน 2 ตำแหน่ง
มีความละเอียดสูงพอแล้ว การซื้อเครื่องชั่งที่มีทศนิยม 3 ตำแหน่ง
เป็นเรื่องที่เกินความจำเป็น เพราะมีราคาแพงมาก
ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ อีกทั้งเครื่องชั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
เพิ่งซื้อมาไม่นานหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์
กำหนดให้ร้านทองใช้เครื่องชั่งที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง

และจะทำให้การซื้อขายยากลำบากเพราะ เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่งนี้
เป็นเครื่องชั่งเฉพาะที่เขาใช้ในห้องทดลองเท่านั้น
จำเป็นต้องตั้งบนพื้นที่ไม่่สั่นไหวเช่นบนโต๊ะหิน
และต้องไม่มีลมพัด ต้องมีฝาปิดมิดชิดทุกด้าน ซึ่งเป็นการยากลำบากในการใช้งาน
และเท่าที่ทราบมาไม่เคยมีประเทศไหนในโลก
ที่มีการซื้อขายทองคำด้วยทศนิยม 3 ตำแหน่ง

อีกทั้ง ร้านทองโดยทั่วไปจำหน่ายทองรูปพรรณ ซึ่งทางสมาคมค้าทองคำ
ประกาศน้ำหนักไว้ว่า 1บาท = 15.16 กรัม ซึ่งมีทศนิยมเพียง สองตำแหน่ง
จึงไม่เห็นความจำเป็นต้องใช้เครื่องชั่งที่มีทศนิยม 3 ตำแหน่งเลย
ทั้งนี้ น้ำหนักทองที่ 15.244 g. ส่วนที่ มองไม่เห็นคือ 0.004 กรัม
หากคิดจากราคาทองในวันนี้ืบาทละ 25,450 x 0.004 x 0.0656 คิดเป็นเงิน = 6.678 บาทเท่านั้น
ซึ่งทางร้านเวลาขายทองให้ลูกค้าก็มักจะลดราคาค่าแรงให้ลูกค้าอยู่แล้ว
ทั้งนี้บางร้านยังมีของแถมให้ด้วยเช่นถ้วย กระเป๋า หรือร่ม
ซึ่งก็มีมูลค่ามากกว่า 0.004 กรัม( = 6.678 บาท ) มากอยู่แล้ว
จึงไม่เห็นว่าผู้บริโภคจะเสียเปรียบจาก 0.004 กรัม( = 6.678 บาท )นี้

สรุปสุดท้าย ที่ประชุมเห็นควรให้ต่างฝ่ายกลับไปพิจารณาอีกครั้ง
โดยอาจมีการทำประชาพิจารณ์
ก่อนที่จะกลับมาประชุมกันใหม่ในครั้งต่อไป
จึงอยากให้ทางร้านทองหาวิธีทางปฎิบัติที่จะให้ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังกระทรวงพาณิชย์ให้รับทราบครับ

http://namchiang.com/smf/index.php?topic=12727.msg71865;topicseen#new