โดยทั่วไป เครื่องชั่งที่มีจำหน่ายในท้องตลาดสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

เครื่องชั่งไม่ใช้ไฟฟ้า หรือ เครื่องชั่งแม็กคลานิค ออกแบบโดยอาศัยระบบหลักการของ คานถ่วงดุลน้ำหนัก กลไกใบมีด เฟืองทด สปริง อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ อาจใช้ หลายระบบร่วมกันในเครื่องชั่งตัวเดียวกันก็ได้ เพื่อให้เกิดแรงกด หรือแรงดึง แล้วเปลี่ยนเป็นน้ำหนักของวัตถุที่เราชั่งแสดงที่หน้าจอ อย่างเช่น เครื่องชั่งเข็ม เครื่องชั่งคานเลื่อน เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งหน้าปัด เครื่องชั่งไฮโดรลิค เครื่องชั่งเบเกอรี่ เครื่องชั่งกระบอก เครื่องชั่งแขวน เครื่องชั่งสองหน้าเครื่องชั่งสองแข
เครื่องชั่งไฟฟ้า หรือ เครื่องชั่งอิเลคทรอนิกส์ เครื่องชั่งชนิดนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน

2.1.Load Cellโหลดเซล
มีหน้าที่เป็นตัวรับแรงกด หรือ แรงดึง แล้วส่งสัญญาณ Analog หรือ Digital ออกไปยังส่วนประมวลผล โหลดเซลแบ่งออก เป็น 2 แบบ

1. โหลดเซลแบบ Strain Gauge ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยม มีร่องเว้า 4 ร่อง ในโหลดเซลนี้จะประกอบด้วยวงจร R 4 ชุด เมื่อเราวางวัตถุบนเครื่องชั่ง ค่าของ R นี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง แล้วส่งสัญญาณไปยังส่วนประมวลผล โหลดเซล Strain Gauge แบบนี้ราคาถูก ความละเอียดต่ำ นิยมนำมาติดตั้งในเครื่องชั่งอุตสาหกรรม เช่น เครื่องชั่งขนาดเล็ก เครื่องชั่งกันน้ำ เครื่องชั่งวางพื้น เครื่องชั่งวางโต๊ะ เครื่องชั่งห้องเย็น เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่งราคาถูก เครื่องชั่งคิดราคา เครื่องชั่งอาหาร เครื่องชั่งห้องทดลอง เครื่องชั่งไปรษณีย์ เครื่องชั่งพกพา เครื่องชั่งกระดาษ เครื่องชั่งผ้า เครื่องชั่งราคาประหยัด

2.. โหลดเซลแบบ Electromagnetic Force มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม ในโหลดเซลนี้จะมีหน้าที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อมีการวางวัตถุบนเครื่องชั่งก็จะเกิดการยุบตัวของสนามแม่เหล็ก หลังจากนั้นก็จะส่งสัญญาณออกไปยังส่วนประมวลผล โหลดเซลชนิดนี้มีราคาแพง มีความละเอียดสูง ความแม่นยำและเที่ยงตรง สูงกว่า Strain Gauge ประมาณ 10 เท่า ดังนั้นจึงนิยมนำมาติดตั้งในเครื่องชั่งความละเอียดสูง เช่น เครื่องชั่งห้องแล็ป เครื่องชั่งวิเคราะห์ เครื่องชั่งเพชร เครื่องชั่งพลอย เครื่องชั่งอัญมณี เครื่องชั่งทอง เครื่องชั่งเงิน เครื่องชั่งวัดความชื้น เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง

2.2 Indicator หัวอ่านน้ำหนัก หรือ จอแสดงผล
มีหน้าที่ ประมวลผลของสัญญาณที่ส่งออกมาจาก โหลดเซล ให้เป็นตัวเลขแสดงค่าของน้ำหนักที่เราชั่ง บนหน้าจอแสดงผลสำหรับวงจรประมวลผลนี้บางเครื่องอาจติดตั้งในหัวอ่านเลย หรืออาจจะติดตั้งอยู่ Mainboard ก็ได้

เครื่องชั่งที่มีจำหน่ายในประเทศไทยมีอยู่หลายยี่ห้อ เช่น เครื่องชั่ง Mettler-Toledo เครื่องชั่ง Tanita เครื่องชั่ง Ohaus เครื่องชั่ง Sartorius เครื่องชั่ง Excell เครื่องชั่ง Digi เครื่องชั่ง Yamato เครื่องชั่ง Jadever เครื่องชั่ง AND เครื่องชั่ง Shimadzu เครื่องชั่ง Kubota เครื่องชั่ง Ishida เครื่องชั่ง CAS เครื่องชั่ง Transmate เครื่องชั่งChyo เครื่องชั่ง Winner เครื่องชั่ง Shinko เครื่องชั่ง Precisa เครื่องชั่ง uwe