วิธีการซื้อเครื่องชั่งดิจิตอลสำหรับห้องปฎิบัติการ

1 พิจารณาถึงวัตถุประสงค์และลักษณะการใช้งาน ต้องการความแม่นยำในการชั่งน้ำหนักมากน้อยแค่ไหน สิ่งของที่ชั่งคืออะไร
2 เครื่องชั่งน้ำหนักที่มึความละเอียดแม่นยำมากจะแพงกว่า และต้องมีการสอบเทียบ (calibrate ) เพื่อตรวจสอบความแม่นยำ เช่น เครื่องชั่งที่มีความละเอียดระดับจุดทศนิยม 4-5 ตำแหน่งขึ้นไป ต้องมีการควบคุมตัวแปรหลายๆอย่าง ถึงจะทำการชั่งน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3 อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ความสั่นสะเทือน มีผลกระทบต่อเครื่องชั่ง ทำให้เครื่องชั่งมีความละเอียดน้อยกว่าเดิมได้
4 เครื่องชั่งน้ำหนักที่ต้องการความละเอียดมากๆ จะใช้กับงานที่มีความสำคัญ เช่น การผลิตยา อาหาร การทดลองวิทยาศาสตร์ และกระบวนการอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงสูง จึงต้องมีการสอบเทียบ ดูแลปรับแต่งอยู่เสมอ