วิธีการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องชั่งดิจิตอล

การใช้งานเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลอย่างถูกวิธี
1. โต๊ะสำหรับวางเครื่องชั่ง จะต้องมั่นคง แข็งแรง ไม่แอ่นตัว
2. เครื่องชั่งจะต้องตั้งระดับลูกน้ำ เพื่อให้เครื่องจานชั่งสมดุลย์
3. ขาของเครื่องชั่ง ขาใดขาหนึ่งจะต้องไม่กระเพลก
4. ควรเปิดเครื่องทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที ก่อนใช้งาน เพื่อเป็นการ Warm เครื่อง
5. การชั่งน้ำหนัก ควรวางสิ่งที่ต้องการชั่งตรงกลางจาน
6. ควรรีบนำสิ่งของที่ชั่งออกจากจานชั่งเมื่อชั่งเสร็จแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นภายในเครื่องชั่ง และ Load Cell ล้า
7. อุณหภูมิภายในห้องเครื่องชั่งควรคงที่ เนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป 1 องศาจะทำให้เครื่องชั่งอ่านค่าผิดไป 1-2 ส่วนในล้านส่วน และไม่ควรชั่งของที่ร้อน
8. ความชื้นสัมพัทธ์ในห้องเครื่องชั่งควรอยู่ระหว่าง 45-60%
9. ป้องกันกระแสลมจากเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องมือที่ทำให้เกิดกระแสลม ซึ่งจะรบกวนการชั่ง
10.การชั่งน้ำหนัก ควรชั่งในช่วง 1/3 – 2/3 ของค่าพิกัดสูงสุดของเครื่อง
11.ไม่ควรชั่งน้ำหนักเกินค่าพิกัดสูงสุดของเครื่อง

สาเหตุที่ทำให้ครื่องชั่งชำรุดเสียหาย
1. เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ เป็นเวลาหลายปี
2. สารเคมีหกลงในตัวเครื่อง ให้รีบปิดเครื่องหรือดึงสายที่เข้าเครื่องออกทันทีและนำเครื่องส่งซ่อม
3. เศษผงและวัสดุที่ชั่งตกหล่นลงไปในระบบของเครื่องชั่ง ให้ทำการเปิดฝาจานชั่งออกและใช้ลมเปาแต่ต้อง
4. เกินจากการกระแทก ทำให้ระบบ Load Cell ได้รับความเสียหาย
5. เกินจากระบบไฟ Over Load ทำให้ชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในตัวเครื่องเสียหาย
6. การใช้งานผิดประเภท หรือ ไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อม เช่น ในห้องเย็น ควรเลือกใช้เครื่องชั่งประเภทป้องกันความชื้น