ประโยชน์ของการบำรุงรักษาเครื่องมือ

1. ลดการผิดพลาดของเครื่องมือได้ พร้อมจะใช้งานได้และถูกต้องอยู่เสมอ

2. ลดจำนวนของการซ่อมแซม ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาที่เครื่องจะไม่ได้ใช้งาน

3. ยืดอายุการใช้งานของเครื่อง

4. ลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากความผิดปกติในเครื่องมือ

5. ลดเวลาที่ใช้ในการซ่อมแซม เพราะเครื่องมือที่ได้รับการบำรุงรักษาอยู่เสมอ ๆ จะช่วยให้ทราบสาเหตุของการเสียหายได้ง่าย

ขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องมือ

1. ตรวจด้วยตาเปล่า มีจุดประสงค์ที่จะหาความผิดปกติที่สังเกตได้ด้วยตาเปล่า ทั้งภายนอก และภายในเครื่อง

2. การทำความสะอาด ภายนอกอาจใช้ ผงซักฟอกหรือน้ำสบู่ สารละลายอินทรีย์ที่เหมาะสม เช็คถูโดยไม่ทำให้เครื่องมือเสียหาย ส่วนการทำความสะอาดภายใน หรือที่เป็นชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกควรใช้ลมดูดหรือลมเป่า สิ่งสกปรกโดยเฉพาะฝุ่นละออง สายไฟเก่าหรือสกปรกเปลี่ยนใหม่

3. การทดสอบหน้าที่ (function testing) ว่ายังใช้งานได้หรือไม่ ถ้าผิดปกติ ซ่อม แก้ไข หรือลองทำการปรับ (calibrate) เครื่องให้ถูกต้องก่อน

4. การทดสอบความปลอดภัย (safety testing)

เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ แบ่งตามลักษณะการใช้งาน 2 กลุ่ม

1.เครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือเตรียมตัวอย่างให้เหมาะสม เพื่อนำไปวิเคราะห์วัดหาปริมาณสาร

2.เครื่องมือวิเคราะห์วัดหาปริมาณสาร

เครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญในห้องปฏิบัติการ

– เครื่องชั่ง

– เตาอบลมร้อน และเตาไมโครเวฟ

– Autoclave

– vacuum oven Rotary evaporator และ freeze dry

– pH meter

– Centrifuge

1. เครื่องชั่ง (balance)

ชนิดของเครื่องชั่ง

แบ่งตามหลักการทำงาน ได้ 2 ชนิด

1. Mechanical balance : มีคานและจุดหมุน

2. Electronic balance : มีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

Electronic balance การติดตั้งต้องวางเครื่องให้อยู่ในแนวระดับขนานพื้นโลก ก่อนการใช้งานต้องเปิดเครื่องก่อน 5-10 นาที

อุปกรณ์ประกอบในการใช้เครื่องชั่ง

1. โต๊ะวางเครื่องชั่ง มีน้ำหนักมาก นิยมใช้โต๊ะหินอ่อน เพราะช่วยลดแรงสั่นสะเทือน จากพื้นได้

2. ถุงดูดความชื้น ป้องกันเครื่องชั่งเกิดสนิม

สาเหตุที่ทำให้เครื่องชั่งชั่งน้ำหนักผิดพลาด

1. วัตถุหรือสารที่มีการปนเปื้อนน้ำหนัก

2. มีความชื้นปนอยู่ แก้ไขโดยอบแห้งแล้วปล่อยให้เย็นในโหลดูดความชื้น

3. มีสิ่งสกปรกเจือปน เนื่องจากสารเคมีสกปรก เสื่อมคุณภาพ ช้อนตักสารสกปรกหรือภาชนะชั่งสกปรก

4.แรงจากภายนอก

– ลม ความร้อนจากวัตถุทำให้เกิดอากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้น และอากาศเย็นไหลเข้ามาแทนที่ พร้อมกับดันวัตถุขึ้น เมื่อชั่งจึงทำให้วัตถุชั่งได้น้อยกว่าปกติ

– แรงดูดหรือแรงผลักระหว่างประจุ เมื่อวัตถุหรือสารมีประจุไฟฟ้า กรณีประจุที่เหมือนกันจะผลักกันทำให้ชั่งน้ำหนักได้มาก กรณีที่ประจุต่างกันจะดูดกัน เมื่อซึ่งน้ำหนักน้อยกว่าเป็นจริง

– แรงหนีศูนย์กลาง เกิดจากการหมุนของโลก แรงมาก น้ำหนักวัตถุต่ำกว่าน้ำหนักจริง

– แรงดึงดูดจากดาวเคราะห์ดวงอื่นระยะทางระหว่างวัตถุกับดาวเคราะห์เหล่านั้น

สิ่งที่ควรปฏิบัติในการใช้เครื่องชั่ง

1. ตั้งบนโต๊ะที่มีการสั่นสะเทือนน้อย และแยกจากเครื่องมืออื่น ไม่ตั้งชิดหน้าต่าง เพราะอาจมีฝุ่น และความร้อนจากแสงแดด

2. ห้ามวางวัตถุบนจานชั่งโดยตรง (พวกของเหลว เปียกชื้น)

3.ไม่ควรชั่งสารเคมีที่สามารถกัดกร่อนโลหะโดยตรง ควรใส่ในขวดที่มีฝาปิดมิดชิด

4. หากไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ควรใส่ถุงดูดความชื้นเก็บ เพื่อป้องกันการเกิดสนิม

5. ควรทำความสะอาดทันทีเมื่อเครื่องชั่งสกปรก โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นของเหลว

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาด โดยใช้แปรงขน หรือพู่กันระบายสีปลายแบน หากสกปรกมากให้ใช้ แอลกอออล์ 50% เช็ดทำความสะอาด

ตู้อบลมร้อน (Hot air Oven)