เครื่องชั่งแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องชั่งที่กำลังได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะใช้งานง่าย มีความแม่นยำและความถูกต้องสูงกว่าเครื่องชั่งแบบกล (mechanical balance)
ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์จะมีระบบไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor) ทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์บางรุ่นสามารถชั่งได้ละเอียดถึง 0.000001 g

 

digital scale