เกรด b Archive

BAL077 : เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องคิดเลข 200g/0.01 Grade B