เครื่องคิดเลข Archive

BAL048 : เครื่องชั่งดิจิตอล+เครื่องคิดเลข 100g/0.01 Grade B