เครื่องชั่งดิจิตอลความละเอียดสูง Archive

HSD007 : เครื่องชั่งแบบละเอียด 2 ตำแหน่ง เครื่องชั่งความละเอียดสูง WANT Multi-Point Calibration Precision Scale Weigh 3200g ความละเอียด0.01g พร้อมอุปกรณ์ครอบชุด

HSD006 : เครื่องชั่งแบบละเอียด 2 ตำแหน่ง เครื่องชั่งความละเอียดสูง WANT Multi-Point Calibration Precision Scale Weigh2200g ความละเอียด 0.01g พร้อมอุปกรณ์ครอบชุด