เครื่องชั่งดิจิตอลแบบละเอียด Archive

HSD007 : เครื่องชั่งแบบละเอียด 2 ตำแหน่ง เครื่องชั่งความละเอียดสูง WANT Multi-Point Calibration Precision Scale Weigh 3200g ความละเอียด0.01g พร้อมอุปกรณ์ครอบชุด