เครื่องชั่งแขวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ Archive

BSH021 : เครื่องชั่งแขวน เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งแขวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1000kg ละเอียด 0.5 kg HANGING SCALE OCS-XZ 1000kg 0.5kg