เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น Archive

BAL055 : เครื่องชั่งดิจิตอล TZ platform scale TZ1-300 เครื่องชั่ง 300kg ความละเอียด 20g

BAL054 : เครื่องชั่งดิจิตอล TZ platform scale TZ1-150 เครื่องชั่ง 150kg ความละเอียด 10g