เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดเล็ก Archive

BAL206 เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น600kg ความละเอียด0.05kg แท่นขนาด 600×800 mm. รุ่น KEWE 600kg

BAL205 เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น300kg ความละเอียด0.02kg แท่นขนาด 500 x 600 mm. รุ่น KEWE 300kg

BAL196 เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น150kg ความละเอียด0.01kg แท่นขนาด 400 x 500 mm. รุ่นEEKW 150kg

BAL357 เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น1000kg ความละเอียด100g แท่นขนาด1000*1000 mm รุ่น T7E-PB1010

BAL356 เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น1000kg ความละเอียด100g แท่นขนาด800*800 mm รุ่น T7E-PB8080

BAL355 เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น600kg ความละเอียด50g แท่นขนาด800*800 mm รุ่น T7E-PB8080

BAL354 เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น500kg ความละเอียด50g แท่นขนาด800*800 mm รุ่น T7E-PB8080

BAL203 เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น500kg ความละเอียด50g แท่นขนาด600*800 mm รุ่น T7E-LB6080


wedding dresses