เครื่องชั่งตั้งพื้น 1ตัน Archive

FSD101 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งแบบวางพื้น เครื่องชั่งตั้งพื้นดิจิตอล T7E-FM1010-1T Digital Scale Floor scale 1000Kg/100g

FSD029 เครื่อง ชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่ KW Series platform Scales 1000Kg ความละเอียด 200g ฐานเหล็กครอบเหล็กลาย แท่นขนาด 100×100 cm NAGATA รุ่น KW-FM-1010

FSD032 เครื่อง ชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่ SW Series platform Scales 1000Kg ความละเอียด 100g ฐานเหล็กครอบเหล็กลาย แท่นขนาด 100×100 cm NAGATA รุ่น SW-FM-1010

FSD123 เครื่อง ชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบวางพื้น 1000kg ความละเอียด100g แท่นขนาด1000*1000 mm รุ่น T7E-FW-1010-3T (มีแผ่นเหล็กใต้ Loadcell ป้องกันหนูเข้าไปในแท่น)

FSD118 เครื่อง ชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบวางพื้น 1000kg ความละเอียด100g แท่นขนาด1000*1000 mm รุ่น A12-FW-1010-3T (มีแผ่นเหล็กใต้ Loadcell ป้องกันหนูเข้าไปในแท่น)

FSD023 เครื่อง ชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบวางพื้น 1000kg ความละเอียด100g แท่นขนาด1000*1000 mm รุ่น T7E-FW-1010-3T (มีแผ่นเหล็กใต้ Loadcell ป้องกันหนูเข้าไปในแท่น)

FSD018 ครื่อง ชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบวางพื้น 1000kg ความละเอียด100g แท่นขนาด1000*1000 mm รุ่น A12-FW-1010-3T (มีแผ่นเหล็กใต้ Loadcell ป้องกันหนูเข้าไปในแท่น)

FSD115 ครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งแบบวางพื้น เครื่องชั่งตั้งพื้นดิจิตอล A12-FM1010 Digital Scale Floor scale 1000Kg /100g