ตุ้มน้ำหนัก สอบเทียบเครื่องชั่ง Archive

CIW005 ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน พิกัด 20 กิโลกรัม สำหรับสอบเทียบเครื่องชั่งดิจิตอล ผลิตจาก Cast iron ไม่มีกล่องบรรจุ

CIW004 ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน พิกัด 10 กิโลกรัม สำหรับสอบเทียบเครื่องชั่งดิจิตอล ผลิตจาก Cast iron ไม่มีกล่องบรรจุ

CIW003 ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน พิกัด 5 กิโลกรัม สำหรับสอบเทียบเครื่องชั่งดิจิตอล ผลิตจาก Cast iron ไม่มีกล่องบรรจุ

CIW002 ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน พิกัด 2 กิโลกรัม สำหรับสอบเทียบเครื่องชั่งดิจิตอล ผลิตจาก Cast iron ไม่มีกล่องบรรจุ

CIW001 ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน พิกัด 1 กิโลกรัม สำหรับสอบเทียบเครื่องชั่งดิจิตอล ผลิตจาก Cast iron ไม่มีกล่องบรรจุ

BAL066 : ชุดตุ้มน้ำหนัก สำหรับสอบเทียบเครื่องชั่งดิจิตอล